2000'den beri İndüksiyonlu Isıtma

Ara
Bu arama kutusunu kapatın.

Bıçak İndüksiyonla Sertleştirme (Bıçaklar ve Testereler)

Bıçak sertleştirme

  Bıçak sertleştirmesi, bıçağın kalitesini ve dayanıklılığını önemli ölçüde arttırdığı için bıçak ve testerelerin ısıl işleminde çok önemli bir adımdır. Süreç birkaç önemli adımı ve hususu içerir:

  • Kritik Sıcaklığa Isıtma: Çelik manyetik olmayan hale gelinceye kadar ısıtılır, bu da ostenit fazının başladığını gösterir. Tanenin büyümesine neden olabileceğinden çeliği aşırı ısıtmamak önemlidir, bu da çeliği daha az esnek hale getirir ve su verme sırasında çatlamaya daha yatkın hale getirir.
  • su verme: Bu adım, çok sert ama aynı zamanda kırılgan olan martensit oluşturmak için çeliğin kritik sıcaklıktan hızla soğutulmasını içerir. Söndürme ortamı yağ, su veya özel bir çözelti olabilir.
  • Temperleme: Söndürmeden sonra bıçak kırılganlığını azaltmak için temperlenir. Bu genellikle çeliğin 400℉ gibi daha düşük bir sıcaklığa ısıtılmasını ve ardından bıçaklar için bir fırında yapılabilecek şekilde soğutulmasını içerir.
  • Normalizasyon: Dövme bıçaklarda gerilimi azaltmak ve çeliğin kristal yapısını sıfırlamak için normalleştirme yapılır. Çelik manyetik olmayan bir duruma ısıtılır ve ardından söndürmeden yavaşça havayla soğumasına izin verilir.
  • tavlama: Çelik daha önce sertleştirilmişse tavlama, onu kritik sıcaklığa kadar ısıtarak ve ardından çok yavaş bir şekilde soğutarak yumuşatır; bu genellikle çeliğin kapatıldıktan sonra demirhanede bırakılmasıyla yapılır.

  Her çelik türü ve bıçak şekli, bu adımlarda özel ayarlamalar gerektirebilir. Örneğin diferansiyel ısıl işlem, çok sert kenarlı ve daha yumuşak omurgalı bir bıçak üretmek için kullanılabilir. Kenar tutma, tokluk ve korozyon direnci gibi istenen özellikleri elde etmek için belirli çelik türü ve bıçak özelliklerine uygun ısıl işlem prosesinin takip edilmesi önemlidir.

  Isıl işlem yaparken güvenliğin çok önemli olduğunu unutmayın, bu nedenle daima kişisel koruyucu ekipman kullanın ve güvenlik kurallarına uyun.

Bıçaklar ve Testereler İndüksiyonla Isıtma ile Bıçak Sertleştirme

  Indüksiyon ısıtma bıçak ve testere bıçaklarının sertleştirilmesinde oldukça etkili bir yöntemdir. Sürecin nasıl işlediğine dair kısa bir genel bakış:

  • İndüksiyon ısıtma: Bıçak, metalin girdap akımlarının akışına karşı direnci nedeniyle metal içinde ısı üreten alternatif bir manyetik alana maruz bırakılır. Bu yöntem, sıcaklığın ve ısıtılan alanın hassas kontrolünü sağlar.
  • Kritik sıcaklık: Yüksek hız takım çeliği için kritik sıcaklık 2375°F civarındadır. İndüksiyonla ısıtma işlemi, bıçağın geri kalanını etkilemeden bıçağın dişlerini bu kritik sıcaklığa kadar ısıtır.

  • su verme: Kritik sıcaklığa ulaşıldığında bıçağın ısıtılmış kısmı genellikle su veya yağ spreyi ile hızla soğutulur. Bu hızlı soğuma çeliğin yapısını dönüştürerek sert ve aşınmaya dayanıklı martenzit oluşturur.

  • Temperleme: Söndürmeden sonra, kırılganlığı azaltmak için bıçak sıklıkla temperlenir. Bu, bıçağın daha düşük bir sıcaklığa ısıtılmasını ve ardından soğutulmasını içerir; bu da sertliği ve tokluğu daha dengeli bir duruma ayarlar.
  • İndüksiyon sertleştirme testere bıçakları ve bıçaklar için özellikle faydalıdır çünkü testere bıçağının dişleri gibi belirli alanları seçerek sertleştirirken bıçağın geri kalanını daha az kırılgan bırakır. Bu seçici sertleştirme işlemi, kesici kenarların aşınmaya karşı dayanıklı olmasını sağlarken, bıçağın gövdesinin gerilim altında kırılmaya karşı yeterli esnekliği muhafaza etmesini sağlar.
Şimdi soruşturma
hata:
En gidin

Bir Teklif Alın